Regulamin sklepu

WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY

1. Właścicielem Sklepu Internetowego Landmann jest firma Landmann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, przy ul. Kuzienniczej 13b, wpisaną do Rejetru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122768, NIP: 695-131-03-70, Regon: 390569195.

2. Zamówienia na produkty Landmann można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.sklep.landmann.pl

3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, co jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.

6.Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, będą weryfikowane przez obsługę Sklepu. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie.

7. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski, za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po uzgodnieniu możliwa jest realizacja zamówienia także na terenie EU.

8. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o    którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Towar dostarczany jest Klientowi pod wskazany w zamówieniu adres, zwykle do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

10. Sklep Landmann nie odpowiada za ewentualne opóźnienia leżące po stronie firmy kurierskiej. Doręczenia kurierskie są realizowane w godzinach 09:00 – 17:00. Prosimy o wybór takiego adresu dostawy dla przesyłki, aby możliwe było jej skuteczne doręczenie w tych godzinach. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

11. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 15 zł do 169 zł i jest zależny od gabarytu przesyłki. Koszt ten podawany jest przed złożeniem zamówienia (nie dotyczy wysyłek poza Polskę).

12. Ceny w Sklepie Internetowym Landmann wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

13. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

15. W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena przez obsługę Sklepu bądź błąd serwera, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.

16. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych taką formą sprzedaży.

17. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

18. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny).

19. Akceptowane metody płatności:

 • przy odbiorze: należność pobiera kurier,
 • przelewem bankowym na konto sklepu,
 • płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.

20. Dane niezbędne do dokonania przelewu bankowego na konto firmy Landmann Polska Sp. z o.o.:

 • Nazwa banku: PeKaO S.A. I o/Legnica
 • Numer konta: 31 1240 1473 1111 0000 2521 3366
 • Tytuł przelewu: Zapłata za ... (nr zamówienia + data)

21. W Sklepie Internetowym Landmann nie są honorowane karty stałego klienta.Udzielamy stałego rabatu dla stałych klientów, który ustalany jest indywidualnie.

22. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Landmann Sp. z o.o. nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

23. Zwrot należy wysłać bez kwoty pobraniowej. W innym przypadku firma Landmann nie odbierze przesyłki.

24. Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni od daty otrzymania produktu.

25. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się na stronie www.sklep.landmann.pl. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych towarów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

26. Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Landmann Sp. z o. o. zwróconego produktu. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

27. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Landmann jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.

28. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

29. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy kupna-sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

30. Informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia w Sklepie Internetowym Landmann są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach  i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient Sklepu Internetowego Landmann ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

WARUNKI REKLAMACJI

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest oryginalny dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Na wszystkie reklamowane produkty zakupione w Sklepie Landmann, przyznawana jest 12-miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Kupujący.

4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór można pobrać ze strony internetowej www.sklep.landmann.pl.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana do Klienta w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy: ul. Kuziennicza 13b, 59-400 Jawor.

6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

7. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte w produkcie nie zużytym, powstałe z winy producenta.

8. Reklamacji nie podlegają:

 • naturalne zużywanie się wyrobu;
 • wyrób posiadający uszkodzenia mechaniczne
 • oraz powstałe w wyniku braku lub  nieprawidłowej konserwacji.

9. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:

 • w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy;
 • jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy.

10. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Landmann oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

- formularz reklamacyjny - Regulamin sklepu formularz odstąpienia od umowy - Regulamin sklepu